Llocs d'interés
        Amb independència del seu nombre d'habitants, els cerdanins disposen de servicis semblants als dels seus municipis veïns, disfrutant, al mateix temps, dels avantatges d'un poble tranquil, sense aglomeracions, ni sorolls excessius. Entre els dits servicis destaquen d'una banda els pròpiament administratius: Oficines públiques, col·legi, poliesportiu, agència de lectura consultori ATS; i per una altra, els oferits per l'existència de forn, mercadet, i farmàcia.

Llavador Públic
Entre les principals construccions destaquen el Palau del Marqués de Montortal i l'Església parroquial que daten de principis del segle XVI; llavador públic (1935); i de més recent construcció, l'edifici destinat a Centre cultural (1975).
PANELLS CERÀMICS:
Es tracta de retaules de ceràmica emmarcats amb motlures senzilles situats en algunes fatxades d'edificis particulars.

Sant Roc

Santa Teresa

Sant Antoni Abad

        En honor de Sant Antoni Abad, Patró de Cerdà, se celebren les Festes Majors els dies 16 i 17 de gener de cada any. Entre els actes principals destaquen "la cremà de la Foguera" i els tradicionals "ells parells" i la tradicional Fira Medieval. Continuant amb la festa, a l'agost, el poble de Cerdà demostra la gran devoció que li professa a Sant Roc, organitzant diversos actes en el seu nom, tant religiosos com culturals.


Fira Medieval