• Imagen
L'Escut
El Conseller de Presidencia amb data 28 de juny de 1999,, ha dictat la Resolució d'aprovació de l'escut adoptat per l'Ajuntament de Cerdà que queda organitzat de la següent manera:
 
"Escut quadrilong de punta redona. Mig partit i truncat.
 
Al primer quarter, en camp d'argent, un montfloré d'atzur acostat de dos galls també d'atzur, crestats de gules, i picats i armats d'or, posats en els braços de la flor de lis. Al tot, bordadura escacada d'or i sable (pels Cerdà, llinatge que ostenta la senyoria gran part de l'época moderna i que dona nom a la població).
 
Al segon quarter, en camp d'argent, una tau de gules, per Sant Antoni, patró de la població i titular de la parròquia.
 
Al tercer quarter, en camp d'argent, unes ones d'atzur, surmontades d'uns monts heráldics del seu color, per la comarca de la Costera.
 
Per timbre, corona reial oberta, tradicional al regne de Valéncia."